Valdressaka blir utsett

Valdressaka blir utsett på ubestemt tid. Den tiltala kvinna måtte avbryte forklaringane sine i retten denne veke på grunn av helsetilstanden sin.