Usemje om økonomi var avgjerande for tomtevalet

Kristiansund sin advokat hevda at alt for høge tal for kostnader og areal førte sjukehuset så langt sør som mogleg. Regjeringsadvokaten hevda at økonomien var ein nøytral faktor og var lik for både Storbakken og Hjelset.