Økt torskekvote for kystfiskere

Fiskeridirektøren har blitt enig med Sametinget om å øke torskekvotene med 10 tonn per båt i åpen kystgruppe, som fisker innenfor den såkalte kystfiskekvoten.