Her har de ikke hatt en fast teknisk sjef på over 20 år

Kloakk fra 1,5 millioner mennesker går urenset eller dårlig renset ut i fjordene våre. En av årsakene er at mange småkommuner mangler folk med riktig kunnskap.