Går til «geriljaaksjon» mot kroppshysteri

Med post-it lapper som våpen går landets helsesøstre til kamp mot selvhat blant unge.