Flyttar sjefen til Bergen

Innovasjon Norge Vestlandet vert ein realitet.