– Fattigdom kan treffe hvem som helst

12 prosent av befolkningen i Kristiansand lever under fattigdomsgrensen, og situasjonen har vært uforandret de siste 160 årene.